איך מגישים בקשה להתאמות בפסיכומטרי

מה מודדים מבחני פסיכומטרי? מהם סוגי ההתאמות? מהם היתרונות של התאמה פסיכומטרית? המבחנים הפסיכומטריים מודדים את התכונות הקוגניטיביות והאישיות של האדם. סוגי ההתאמות מבוססים על צרכי החברה. ישנם שלושה יתרונות עיקריים להתאמה פסיכומטרית: הגברת התפוקה, הפחתת התחלופה ושיפור מעורבות העובדים. מבחנים פסיכומטריים מודדים תכונות קוגניטיביות ואישיות של אדם. ניתן להשתמש במבחנים אלו למטרות שונות כמו […]