מודד מוסמך לתוכניות איחוד וחלוקת קרקעות מחדש

מודד מוסמך מומחה

תוכניות איחוד קרקעות וחלוקה מחדש הן חיוניות להבטחת פריון חקלאי וקיימות. מודדים מוסמכים הם אנשי מקצוע מיומנים אשר מצוידים ליצור ולהעריך תוכניות אלו. מאמר זה ידון בתפקידו של מודד מוסמך בתכניות איחוד קרקעות וחלוקה מחדש, וכן בכישורים הנדרשים כדי להפוך למודד מוסמך. מהו מודד מוסמך? מודד מוסמך הוא איש מקצוע המתמחה במדידות ומיפוי קרקע. הם […]