החשיבות של חוקים בתחום ניירות ערך

החשיבות של חוקים בתחום ניירות ערך מערכת המשפט היא עמוד השדרה של תעשיית ניירות הערך. תעשיית ניירות הערך היא ענף בעל רגולציה גבוהה. על מנת להבין זאת, חשוב לדעת את היסודות של מה הם ניירות ערך ומה הם עושים. ניירות ערך הם מכשירים פיננסיים שניתן לסחור בשווקים משניים כגון מניות, אג"ח וחוזי אופציות. הם מייצגים […]